Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP122
Order/Prognos/Fakturerings Lista

Ring för pris     
        
   

    Lista Order/prognos/faktureringsinfo
    Denna lista visar orderstock, inneliggande prognoser (från både orderförteckning (orderradtyp=4) och reg.försäljningsprognoser)
    vad som är fakturerat, ordersläp, kommande orderstock, orderingång etc , grupperat på kundkategori.

    Beställningsbild
    Parametrar för lista, gäller följande:
    Från/till datum: Ange under vilken period man skall visa orderstock, faktureringsstatistik
    order som ligger för från datum blir släp, efter till datum = kommande orderstock.
    Från/Till prognos datum: Här anger man under vilken tid prognoserna skall ligga för att visas i listan
    Aktuellt standardpris: Om man vid uträknande av TB skall använda standardpriset på ordern eller
    det som finns i artikelreg (gäller kundorder/faktureringskolumnerna) 
    Beräkning: 1) Bara ha med orderstock, 2) Ta med både prognos + orderstock och 3) Enbart visa prognos
    etc.......Layout på listan
Website by Netred AB - Copyright ©2012