Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP136
Handdator Anpassad

Ring för pris     
        
   

Handdator Anpassad

En handdatorlösning som utgår ifrån våran standardlösning men med tilläggsfunktioner på begäran från kund.
Lösningen är språkstyrd och man kan dynamiskt lägga till flera språk. Det medkommer ett lättarbetat översättningsverktyg.
Den här versionen har även en hantering som möjliggör för handdatoranvändaren att ändra aktuellt lagerställe.
Vi har även här en anpassad design på handdatorn för att bättre passa kundens önskemål.

 Inställningar efter inloggning.
Val av aktuell lagerställe och språk. 
   Huvudmenyn efter inloggning.
Med anpassad struktur för snabbare navigering.
   Lager->Rappotera godsplats
Rappotera godsplats, med möjlighet att
kopiera föregående plats för en snabbare
rappotering.
   Inleverans->Inleverans standard
Med både orderhuvud och orderrader.
Rutan är sökbar med artikelnummer och
ordernummer.
  Inleverans->Inleverans rader

Inleveransrappotering med färger för att visa aktuell
status på raden. Möjlighet att lägga till rader,
exempelvis emballageartiklar.

Här går även välja att makulera rest.
 
   Utleverans->Välj Order
Första steget vid utleverans.

Här kan man välja upp till 5 olika ordernummer för utleverans.
Kopplat emot registret så man får en en sökbar ruta med 
olika ordernummer.
  Utleverans->Utleverera

Utleverans med färger som indikerar i vilken status raden är.
Möjlighet att lägga till nya rader, kan användas för
till exempel emballageartiklar och fritextrader.


Website by Netred AB - Copyright ©2012