Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP141
Handdator Lagerflytt

Ring för pris     
        
   En handdatorlösning med två olika moduler och inloggning.

   Meny

Efter lyckad inloggning kommer man till en menyskärm.
Här får man en lista på dom moduler man har, i detta fall "flytta lagersaldo" och "Materialkontroll". Flytta lagersaldo - Val av artikel

Här börjar man med att ange artikelnummer.
Det går givetvis lika bra att skanna in det med handdatorn.
Skriver man själv in artikelnummer får man den lista med förslag fortlöpande. (Bild1)

Vid valt artikelnummer visas benämning och enhet.(Bild2)

Här går man vidare antingen genom att välja att flytta artikeln direkt till plockplats via en smidig bockruta, eller att välja "från"-knappen och välja lagerplats.


Bild1 

Bild2 


 Flytta lagersaldo - Antal/Lagerplats


Flytta från lagerplats visar tillgängliga lagerplatser inklusive saldo. (Bild3)

Flytta till lagerplats ger en möjlighet att att välja befintliga lagerplatser eller att skapa en ny.
Här måste man även ange ett antal. (Bild4)

 
Bild3
 
Bild4
 Flytta artikelsaldo - Bekräftelse/Logg

Vid färdig lagerflytt får man en ruta att det gått "ok",
och posten läggs till i en logg så man ser vilka lagerflyttar man gjort.

 
Bild5

Bild6 

  Material kontroll

Här anger man ett rapportnummer för vald operation.
Vid valt rapportnummer visas information om tillverkningsordern som operationen tillhör.
Samt en lista på kopplade material.
   För att minska handhavande fel, krävs det att man skannar in materialen.
Vid inskannat material "tvingas" man att ange ett batchnummer.

Website by Netred AB - Copyright ©2012