Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP146
Handdatorlösning (Windows)

Ring för pris     
        
   
                                     Handdatorlösningen består av flertal funktioner som t.ex.

1. Inventering
2. Lagerförflyttning
3. Artikelfråga
4. Inleveransrapporting
5. Utleveransrapportering
6. Rapportera Operation

Ytterligare tilläggsfunktioner
 - Inleverans Operationslego
 - Oplanerad uttag/inleverans
 - Inventeringslista
 - Utskrift lagerorder
 - Rapportera utleverans - lagerorder


Allt detta är integrerat i ett och samma gränssnitt enligt nedan.
gränssnittet är anpassat för Windows 8.1 Embedded handheld samt Windows 10 Mobile Enterprise och använder stora ikoner och knappar för att det skall vara användarvänligt och inte kräva någon pek-pinne. Programmet är anpassat för Online läge, där Wlan används för kontakt med Monitor i realtid.Inloggning
Vid inloggning får man precis som i Monitor ange användarnamn, lösenord samt vilket lagerställe som skall användas.

Menyn består av stora ikoner där man lätt kommer åt alla funktioner.
Artikelfråga
I Artikelinformation får man upp information om enskild artikel och alla lagerplatser med tillhörande saldo.
Inventering
Ange artikelnummer och inventera sedan lagerplatserna på vald artikel.
Går även att använda skannern för att skjuta av artikelnummer och lagerplatser.
Lagerförflyttning
Vid lagerförflyttningar skriver/skannar man artikelnumret och anger därefter ett från och till lagersaldo med antal. 
Man kan skanna artikelnummer, från lagerplats, till lagerplats och  saldo i rutinen för att få ett smidigt flöde.
Inleveransrapportering
Vid inleveransrapportering skannar/skriver man in ordernummer och får upp en lista
med artiklar som ingår i ordern. Man kan givetvis välja lagerplats som saldo ska inlevereras till.

När man är klar så klickar man på knappen rapportera och får då möjlighet att skriva ut standard-pallflaggor från Monitor.
Rapportera Operation
Vid Operationsrapportering anger man ett rapportnummer och kan där rapportera Antal, rest, tid och ställtid, samt godsplats/lagerplats
Utleveransrapportering
Vid Utleveransrapportering skannar/skriver man in ordernummer och får upp en lista
med artiklar som ingår i ordern, likt inleverans ovan. Man kan i rutinen använda skannern för att välja vilken artikel som ska plockas.
Här kan man även lägga till emballage samt serienummer rader.


Tilläggsrutiner

Inleverans operationslego
Fungerar likt rutinen rapportera operation ovan.

Oplanerat uttag/inleverans
Rutinen fungerar likt rutinen oplanerat uttag/inleverans i Monitor.
När man först öppnar rutinen får man antingen ange en referens eller ett anställningsnummer som ska gälla för uttag/inleveranser.
Man väljer sedan om man ska göra uttag eller inleverera och skriver/skannar in artikelnummer och antal.

        


Inventeringslista
I denna rutin inventerar man i listform. Man anger ett urval på artikelnummer eller lagerplatser och får upp samtliga artikelnummer i en lista.
När man inventerat en lagerplats så försvinner den ur listan.
Website by Netred AB - Copyright ©2012