Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP201
LeverantörsWEB

Ring för pris     
        
   

Leverantörswebben tillåter leveranörer att hålla koll på deras egna produkters lagernivåer med prognos över åtgång av deras artiklar. Man kan per artikel och leverantör tala om vilka artiklar som skall finnas tillgängliga och vilka artiklar leverantören själv ska få kontrollera över i Monitor.

Den lämnar förslag på vilka artiklar som behöver levereras till vilket datum, man kan även se statestik över leveransprecision samt kvalitet samt generera inköpsodrar direkt i Monitor.

Leverantörswebben kan vara ett billigt alternativ till EDI lösning om man har många mindre leverantörer som inte har resurser till komplexa EDI lösningar.

I senaste versionen finns även stöd för flera lagerplatser samt möjlighet att lägga till flera språk.
Krav

Webserver
Extern Monitor användare

-Kontakta oss för priserStartsida


Startsidan är helt anpassningsbar med adminsitrationstioninloggning där man kan editera sin välkomsttext - lika enkelt som Word.


Order/Prognos

Order prognos visar alla inneliggande ordrar där man kan välja att visa bekräftade, obekräftade samt prognosrader. Här finns även möjlighet för leverantören att exportera ut en EDI eller xml fil över listan för import i deras system.


Bekräfta order

Under bekräfta order bekräftar leverantören sina egna leveranser, man kan även även välja att visa redan bekräftade ordrar, dessa är då låsta från ytterligare bekräftning och man kan inte ändra ordernummer, antal eller leveransdatum.


Lagerpåfyllnad

Lagerpåfyllnad sidan visar alla de artiklar en leverantör själva hanterar och visar detaljerad bild över aktuellt saldo, vad som är skickat men ej inlevererat.

Man ser även beställningspunkt, ett värde man sätter per artikel och talar om vilka lagernivåer man vill hålla, ihop med ett värde för Min och Max lager. Om ett saldo understiger best. punkten varnas leverantören om detta med en varningssymbol. Om man understiger minimi saldot visas detta med en Röd symbol samt direkt vid inloggning för att man snabbt ska få möjlighet att skicka påfyllnad.
Om en artikels saldo redan överstiger Max värdet kan dessa inte levereras och får ett hänglås på raden.

Här skapar också leverantören ordar med all data som underlag, ett rekommenderat leveransantal ges på varje artikel för att de ska hålla sin inom lager normerna. Ordern skapas sedan per automatik i Monitor och säljare får meddelande om att en order genererats.


Avisering

Leverantörens sida för att skapa aviseringar, vid avisering genereras även en pallflagga som leverantören kan sätta på godset.

Utöver alla dessa funktioner finns även ett filarkiv där alla exporter och aviseringar lagras i 10 dagar om en leverantör skulle missa eller behöva hämta något dokument på nytt.

Det finns även möjlighet att länka till en manual samt en anpassningsbar sida för kontaktuppgifter eller liknande.
Website by Netred AB - Copyright ©2012