Programutveckling

APP441
PDM System

Ring för pris     
        
   

Generellt

Används som en utbyggnad för dokumentkopplingar i Monitor, programmet innehåller en mer avancerad revisionshantering och möjlighet att kategorisera varje dokument i flera nivåer samt sätta utgångsdatum och att godkänna dokument innan publicering.

Alla dokument kopplas under tillverkningsfliken i Monitor.

Inloggning

Styrs av eget användarregister (se systeminställningar längre ned), finns även möjlighet att använda sig av flera ’databaser’ om man t. ex. kör flera avdelningar eller bolag i en och samma Monitor databas. denna är alltså inte knuten till olika Monitor databaser utan ligger på applikationsnivå.

 

Startbild 

Direktvisar dokument som är på väg att löpa ut (utgångsdatum på dokument) samt dokument som ännu inte är godkända.

-Nytt, Registrera nytt dokument

-Ersätt, för att ersätta ett dokument med ett nytt, t. ex.nyare revision eller utgåva.

-Kopiera, kan väljas för att kopiera dokument ifrån en artikel till en annan.

-Godkänn, godkänna dokument

-Sök, Sök dokument både arkiverade (ersatta/utgångna) och aktuella med möjlighet att direkt ifrån sökbilden ersätta, kopiera och arkivera.

 

Nytt

Om man drar och släpper en fil på knappen i startbilden fyller den automatiskt i sökväg och dokumentnamn baserat på filnamnet. Man kan även förhandsgranska dokumentet till höger.

Man går sedan igenom alla steg nedan för att skapa kategorier m m som sätts på dokumentet.

Steg 3 – sök och välj de artiklar som dokumentet ska kopplas till samt ange en tillhörande rubrik.

 


Steg 4 – Dokumenttyp, fördefinierad lista (se systeminställningar nedan) för att kategorisera dokumentet, när ett huvuddokument på artikeln visas är alla dokument grupperade på dessa rubriker.

 


Steg 5 – Som ovan, fast en egen lista med möjlighet till flera nivåer.

Steg 6 – Ange giltighetstid, tillsvidare eller utgångsdatum.

 

 
Systeminställningar
Finns möjlighet att hantera användare med olika behörighetsgrupper samt kategorier, dokumenttyper, kategorier och språkhantering.

 

 


Sök
 

 


Huvuddokument

När man tar upp ett huvuddokument för en artikel ser man alla kopplade dokument med rubriker och möjlighet att bläddra runt bland dessa.

Finns även en Viewer som installeras på klienter som enbart behöver kunna se dessa.

Website by Netred AB - Copyright ©2012