Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP500
Excel Makro

11 900:-     
SEK         
   

 In English

Denna lösning gör att man kan hämta sina saldon direkt från Monitor till Excel.

Med bara några knapptryckningar installerar sig programmet som en standardfunktion i Excel och

gör att du kan ställa realtidsfrågor mot din monitordatabas.Genom att göra sin egen resultat och balansräkningsmalll i excelbladet, kan man ta fram en ny rapport genom att bara ändra vilken period

man vill visa. Sedan uppdaterar funktionen värdena i excelarket automatiskt.
För att använda sig av funktionen i en cell så börjar man med att trycka på funktionsknappen 

och väljer man under kategori "anpassade", "MonKontoSaldo" och sedan "OK".


 

Här får man nu upp de parametrar man kan använda sig av för att ställa sin fråga mot Monitor.ParametrarFromKonto, TillKonto - Anger från och till konto, vill man bara ha ett konto så anger man samma i båda fälten

IB - ingående balans 0 = Nej, 1 = Ja

FromPer, TillPer - från och till period

FromKS, TillKS - Från och till konstandsställe

FromKb, TillKB - Från och till kostnadsbärare

FromProj, TillProj - Från och till projekt

Valuta - SEK om inget anges

FTG - Monitor bolag, standard 001 om inget angesOm man inte anger kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt så kommer alla med.


Website by Netred AB - Copyright ©2012