Programutveckling

APP445
BOM-import från CAD

Ring för pris     
        
   

Detta tillägget tillåter era ritningar att styra beredningen i Monitor.

Genom att exportera ut ritningar från ert CAD-system till ett XML-format kan ni alltid få aktuella BOM-listor i Monitor.

Denna anpassning skapar både nya artiklar och anpassar beredningen efter hur ritningen ser ut.
Vi skapar även nya revisioner och kopplar ritningar till rätt artikel. Vi lägger även upp egna aktiviteter och loggar alla händelser i beredning och artikel för att ni inte skall tappa överblicken över ert system.


Xml-formatet nedan är bara ett exempel på hur det kan se ut. Detta anpassas givetvis efter ert Cadverktyg.Xml-filerna läses aktivt in från vald katalog, tolkas om och flyttas till en backupkatalog.
I detta fall skapas uppdateras följande på artikeln:
Benämning
Översättning till engelska
Ritning
Revision
Vikt
Varugrupp
Status
Extra beskrivning
Enhet
Kategori


Vi skapar och uppdaterar även beredningen/bom'en.För att säkerhetsställa att allt blir rätt och för att manuellt kunna gå igenom artiklar/bom och se om det blivit rätt skapar vi aktiveteter.
Beroende på om det är en ny uppdatering eller en uppdatering så skapas olika aktivteter. Dessa utgår från de fördefinerade mallar man kan skapa i Monitor.Website by Netred AB - Copyright ©2012