Denna sidan använder Cookies för att spara information om användare till statistik i google analytics.
Godkänn
 

Programutveckling

APP502
Excel Makro hämta kalkylprisdelar

Ring för pris     
        
   

Excel makro: Hämta kalkylinfo från aktuellt standardpris i monitor
=Getkalkylinfo(artikelnr, typ, pfaktor),  
Ex: Getkalkylinfo(1234,1,0) hämtar kalkylinfo frå artikeln 1234 , typ=1 är standardpris och pfaktorn har ingen betydelse i detta fall
   Parametrar när man använder funktionen:
Input Fält Värden
Artnr <Artikelnummer> Not
typ <typ> 1 = standardpris
10 = Dir_material exkl MO Inklusive lagerdetaljer
11 = Dir_material exkl MO exklusive lagerdetaljer
12 = Dir_material endast lagerdetaljer
15 = MO endast för översta nivån enligt monitor kalkylregister
20 = Ställkostnad Inklusive lagerdetaljer
21 = Ställkostnad exklusive lagerdetaljer
22 = Ställkostnad endast lagerdetaljer
25 = Styckkostnad Inklusive lagerdetaljer
26 = Styckkostnad exklusive lagerdetaljer
27 = Styckkostnad endast lagerdetaljer
40 = Lego  exkl LO Inklusive lagerdetaljer
41 = Lego  exkl LO exklusive lagerdetaljer
42 = Lego endast lagerdetaljer
45 = LO endast för översta nivån enligt monitor kalkylregister
90 = Affo Affo påslaget i procent
P-faktor <p-faktor> = Används endast vid styck + ställkostand
Gitliga värden 1-7 (se förkalkyl)
0 = Ingen Påverkan
1 = k-faktor 1
2 = k-faktor 2
3 = k-faktor 3
4 = k-faktor 1+2
5 = k-faktor 1+3
6 = k-faktor 2+3
7 = k-faktor 1+2+3

Website by Netred AB - Copyright ©2012