Programinställningar

 

Excelfil 

Den fil som man hämtar budgeten från

Konto / KS / KB / Projekt / Belopp (Start för periodbelopp) / Förd.Nyckel (ej med på bild) / Period (ej med på bild)
Här anger man hur Excel-filen ska läsas, Förd.Nyckel syns endast då man har valt Kolumn och Period visas endast då man valt "Perioderna anges i excelfilen" under "Fördelningsnyckel (aldo/år)"

ExcelFlik
Visas endast efter att man har valt en fil, här väljer du vilken flik budgeten ligger under.

StartRad
Den rad som informationen börjar på , för att man ska kunna få bort en eller flera rubrik-rader, mm.

Förhandsgranska
Används för att kunna se att man har rätt urval. De rader som är gråmarkerade kommer inte med.
Hur många gråa rader man får styr man med "StartRad".

År
Anger det år som budgeten skapas för.

Företag
Vilket monitorföretag som budgeten ska läggas in på (kan först lägga in det på ett testföretag om man vill). 

 

Fördelningsnyckeln
Här anger man var fördelningsnyckeln ska hämtas.

Rubrik & Kontoklass hämtas från fördelningsnyckeln på kontoplanen i Monitor (se bilden nedan).

Väljer man Kolumn hämtas den i ställer från Excel på den kolumnen som man har valt i Förd.Nyckel.

Väljer man "Perioderna anges i excelfilen" används då man har lagt in ett värde per period (och konto, ks...) i excelfilen (En rad = en period).

Väljer man "Belopp anges i kolumner (per period)" så anger man periodbeloppen som egna kolumner t.ex. under Januari, Februari, Mars...
(en rad = ett år).

 

Populära Anpassningar

Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.