Standardfunktioner

 • Inventering
 • Lagerförflyttning
 • Artikelfråga
 • Inleveransrapporting
 • Utleveransrapportering
 • Rapportera Operation


Tillägg

 • Inleverans Operationslego
 • Oplanerat uttag/inleverans
 • Inventeringslista
 • Utskrift lagerorder
 • Rapportera utleverans - lagerorder


Inloggning

Inloggning sker mot ordinarie Monitoranvändare alternativt Extern användare som går att köpa som separat licens med begränsade funktioner. Här har man även möjlighet att välja ett lagerställe att arbeta mot.


Meny

Menyn är enkelt uppbyggd med stora knappar för att göra det enkelt att använda, detta är något som är gemensamt genom hela upplevelsen i programmet.Artikelfråga

Artikelfråga visar vanlig information om en artikel, givetvis kan man använda inbyggda skannern för att skanna artikelnummer. Här visas även alla lagerplatser på vald artikel med saldo och ev. chargenummer. 


Inventering

Ange artikelnummer och inventera sedan lagerplatserna på vald artikel. Går även att använda skannern för att skjuta av artikelnummer och lagerplatser. Flytta lagersaldo

Vid lagerförflyttningar skriver/skannar man artikelnumret och anger därefter ett från och till lagersaldo med antal.

Man kan skanna artikelnummer, från lagerplats, till lagerplats och saldo i rutinen för att få ett smidigt flöde. 
Inleveransrapportering

Vid inleveransrapportering anger man ordernummer och får upp en lista med artiklar som ingår i ordern. Man kan givetvis välja lagerplats som saldo ska inlevereras till.

När man är klar så klickar man på knappen rapportera och får då möjlighet att skriva ut standard-pallflaggor från Monitor. 


Rapportera Operation

Vid Operationsrapportering anger man ett rapportnummer och kan där rapportera antal, rest, tid och ställtid, samt godsplats/lagerplats 


Utleveransrapportering

Likt inleverans ovan får man upp en lista med artiklar på ordern. Här kan man även lägga till emballage samt serienummer. 


Oplanerat Uttag och Inleverans

Rutinen fungerar likt rutinen oplanerat uttag/inleverans i Monitor. När man först öppnar rutinen får man antingen ange en referens eller ett anställningsnummer som ska gälla för uttag/inleveranser. Man väljer sedan om man ska göra uttag eller inleverera och skriver/skannar in artikelnummer och antal. 


Inventeringslista

I denna rutin inventerar man i listform. Man anger ett urval på artikelnummer eller lagerplatser och får upp samtliga artikelnummer i en lista. När man inventerat en lagerplats så försvinner den ur listan. 


Inleverans Op. lego

Fungerar likt rutinen rapportera operation ovan.


Populära Anpassningar

Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.